Vápenocementové omítky

Klasické základní cementové, vápenné i vápenocementové omítky určené pro následnou povrchovou úpravu jemnou štukovou omítkou.

Omítka určená k omítání všech klasických stavebních materiálů - vytváření podkladu pod štukové omítky nebo keramické obklady.     

Připravenost stavby

Strojní omítky a stavební připravenost pro aplikaci jak z pytlovaných směsí, tak volně ložených směsí ( přistavené velkokapacitní silo )

Zajištění samostatného přívodu a dodávky elektrické energie těchto parametrů:

přípojka 220 V / jištěno 16A
přípojka 380 V / jištěno 32B ( v případě sila C)

Zajištění samostatného přívodu a dostatečné dodávky vody (napojení k vodovodnímu řadu) minimálním tlakem vody 3 bary.