Typy omítek

Základní pravidla pro omítky
Platí pravidlo, že čím kvalitněji je provedené vnější (obvodové) nosné konstrukce (zdivo) a vnitřní příčky (nosné i nenosné), tím méně spotřebujeme materiálu při nanášení omítek. Minimální nároky na množství spotřebovaného materiálu při ošetření vnitřních povrchů zdiva má pórobeton a keramické bloky, ze kterých je zdivo vystavěno suchou cestou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní typy interiérových omítek

- Vápenocementové omítky

Klasické základní cementové, vápenné i vápenocementové omítky určené pro následnou povrchovou úpravu jemnou omítkou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Štukové omítky

Pro jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Ruční nanášení ve vnitřním prostředí. Štuky používáme vápenné nebo vápenocementové

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vápenosádrové omítky (gletované nebo filcované)

Omítky se sádrovým pojivem pro jednovrstvé omítání v interiéru. Vhodné pro vytváření dokonale hladkých a hygienických povrchů. Významně zkracují dobu potřebnou pro zrání oproti klasickým vápenocementovým omítkám a vytvářejí sametově hladký povrch stěn a stropů v interiérech.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní typy exteriérových omítek a fasád

- Vápenocementová jádrová omítka

Povrchová úprava s vápenocementovým štukem

- Vápenocementová jádrová omítka zakončená pastovitou omítkou

(varianty - silikonová, silikátová a akrylátová)

- Tepelně izolační omítky

Pro omítání všech druhů zdících materiálů, zejména cihelných prvků typu THERM; vhodná i na pórobeton nebo cementoštěpkové desky a bloky (např. VELOX, IZOBLOK). Omezení úniku tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách. Výrazné zvýšení celkového tepelného odporu konstrukce. Strojní i ruční omítání ve vnějším prostředí. Splňuje požadavky na větší odolnost vůči objemovým změnám vlivem teploty. Velmi dobrá propustnost vodní páry.

Zakončení povrchu jako u vápenocementové omítky (varianty - silikonová, silikátová a akrylátová).

V případě nejasností nebo dotazů se na nás můžete obrátit konzultaci. Rádi zodpovíme Vaše dotazy, otázky.