FASÁDY

Skladba zateplení

1. Lepicí hmoty

Slouží k připevnění izolantu k podkladu a brání jeho svislým pohybům. Některé z nich mohou současně posloužit i jako lepicí a stěrkové hmoty

2. Fasádní tepelněizolační desky

Podle materiálu se rozlišují polystyrenové (EPS-F), čedičové (MW), sendvičové (Twinner) a fenolické (XS022) desky.

3. Hmoždinky

Kotví izolant do podkladu a brání vodorovným pohybům vlivem pohybu větru. Standardní hmoždinky procházejí skrz izolant.

4. Stěrkové hmoty

Spolu se sklotextilní síťovinou tvoří výztužnou vrstvu zateplovacího systému a zajišťují jeho vnější tuhost.

5. Základní nátěry

Sjednocují nasákavost stěrkové vrstvy a zvyšují přídržnost konečných povrchových úprav (omítek).

6. Fasádní omítky

Nejčastější povrchová úprava zateplovacích systémů různých struktur.